Allskogsservice AB

Röjning, Plantering, Skogsplantor, Ekskötsel, Viltskyddsbehandling

                   Vi skapar framtidens skogar

Sverige består av 8 klimatzoner där den första har det bästa klimatet. Vi ligger i våra trakter på gränsen mellan klimatzon 2 och 3 idag. Varje år blir klimatet lite varmare och prolongerar vi, får vi Skånes nuvarande klimat om 30-40 år vilket innebär klimatzon 1 för oss. Man konstaterar nu att klimatzonerna ändras och flyttar norrut med 5-10 km/år. Det för med sig nya svampar och skadedjur som i första hand drabbar gran samtidigt som barrskogsgränsen flyttar norr ut i takt med klimatzonerna. Skogsstyrelsen har sedan en längre tid tillbaka uppmärksammat problemen och jobbar för att minska andelen gran, precis som många skogsägare idag gör. 

Hur ekonomin ser ut om 50, 75 eller 110 år är svårt att sia om. Med den vissheten om framtiden är det omöjligt att förutspå vad som betalas bäst när den nyplanterade skogen är färdigväxt och mogen att avverkas. Säkrast är ändå att anpassa valen av trädslag efter mark och miljö (ståndortsanpassning). Anpassar vi trädslagen efter markens förutsättningar växer skogen bra och förhoppningsvis finns det en marknad för virket. Att anpassa sig efter marknaden vid val av trädslag nu, måste vara att börja i fel ände när vi inte vet vad som efterfrågas i framtiden. 

Vi på Allskogsservice levererar kvalitet, kompetens och tid brukar vi säga. Det gör vi genom att det arbete vi utför och det resultat som det ger, genomsyras av professionalitet. Du ska kunna lita på att vi är effektiva, kunniga och gör det som är rätt för dina markers behov med önskat resultat därefter. Det resultat våra insatser ger ska präglas av hållbarhet. Genom vår långa erfarenhet erbjuder vi våra tjänster och produkter med ett ansvarstagande för att det blir rätt tjänst och rätt produkt för dina markers behov. Det arbete vi utför ska spara tid åt dig på kort sikt och på lång sikt. Därför törs vi ge dig en garanti på det arbete vi utför på skogsplantor och planteringar. Vi erbjuder skogsplantor till mycket bra priser, vi hjälper till med skogsplanteringar, röjningsarbeten, ekskogsskötsel, viltskyddsbehandling. Rådgivning ger vi ofta. Välkommen att ta en kontakt så berättar vi mer.

Plantering

Vi planterar alla sorters plantor. Vi har både kunskap och mångårig erfarenhet gällande plantor och hur plantor bör planteras och ger dig gärna råd kring plantval och hur du kan tänka kring skogsplantering. Fråga oss gärna om råd.

Läs mer

skogsröjning

Röjning

Ungskogsröjningar, förröjningar inför gallring och hyggesrensningar är exempel på vanliga professionella röjningsarbeten som vi utför. Du vinner tid och pengar på att inte vänta för länge. Kontakta oss så berättar vi mera. 

Läs mer

Skogsplantor

Vi erbjuder ett stort sortiment av skogsplantor med fokus på gran och tall. Vi tillhandahåller både barrotsplantor och täckrotsplantor.

Läs mer och se sortiment

Viltskydd

Många trädslag är känsliga för viltbetning. Att viltskydda skogsplantor gynnar tillväxten och bidrar till att om-/nyplantering kan undvikas. Vi utför viltbehandling och säljer också naturmedlet TRICO för egen behandling. 

Läs mer

Ekskogsskötsel

Ek är ett klimattåligt trädslag som klarar hårda stormar och långa torkperioder. Eken är därför väl lämpad för klimatförändringar över tid. Eken kan också ge dig ett stabilare blandbestånd och öka värdetillväxten i dina skogar.

Läs mer

Om Allskogsservice

Allskogsservice levererar alltid kvalitet, kompetens och tid. Vi strävar efter långsiktigt hållbara lösningar för de värden som finns i din skog. För oss är miljöarbete och socialt ansvarstagande viktigt. 

Läs mer

Aktuellt

 • Tid för viltbehandling

  Nu har plantorna/ungskogen slutat vegetera. Årsskotten kan med fördel viltbehandlas med Trico nu när de inte är i tillväxt längre. Gräs och örter håller samtidigt på att vissna ned så att plantorna blir mer synliga. För betande klövvilt kan plantorna bli ett alternativ när gräs och örter vissnar.  Allskogsservice startade viltbehandlingen första veckan...

 • Röjning hösten 2017

  Bra tider för röjning. Lövet släpper så sikten blir bättre för oss röjare. 

 • Första plantleveransen 2017

  Idag dök den första plantleveransen upp med tallplantor. Plantorna som förvaras i kartonger om 150 st levererades djupfrysta. Om 2-3 veckor är de tinade och färdiga att planteras.  Söker du tallplantor men inte beställt är det bäst du hör av dig snarast eller varför inte besöka vår skogsdag lörd 18 mars...

 • Skogsdag 18 mars med klimatfokus

  Lördagen den 18 mars kl 11.00 -14.00 anordnar Allskogsservice, skogsdag tillsammans med Skogsstyrelsen, Södra och LRF på Stensätter i Vånga. Skogsdagen diskuterar klimatförändringen och hur den påverkar plantval/skogsskötsel. Ska vi odla mer tall och löv? Hur ser då marknaden ut för dessa trädslag framåt i tiden?  Alstor och Malwa demonstrerar sina...